• בנדור שרותי אחסנה
  • בנדור שרותי אחסנה
  • בנדור שרותי אחסנה
  • בנדור שרותי אחסנה
  • בנדור שרותי אחסנה
  • בנדור שרותי אחסנה
  • בנדור שרותי אחסנה

שרותי אחסנה ופתרונות לוגיסטיים

English

Company Address:

3 Harimon st.
Even Yeuda
Tel: 972-39042622
Fax: 972-39042566
Email: yuval@bendor.co.il

Bendor Quality Bags Ltd.