• בנדור שרותי אחסנה
  • בנדור שרותי אחסנה
  • בנדור שרותי אחסנה
  • בנדור שרותי אחסנה
  • בנדור שרותי אחסנה
  • בנדור שרותי אחסנה
  • בנדור שרותי אחסנה

שרותי אחסנה ופתרונות לוגיסטיים

תכנון אחסון ובניית אסטרטגיות ליקוט

אינדקס המאמר
תכנון אחסון ובניית אסטרטגיות ליקוט
פרק ראשון
פרק שני
פרק שלישי
כל הדפים

מאת שעיה כליף

sh

תכנון אחסון ובניית אסטרטגיות ליקוט

הקדמה
אופי התחרות בשווקים רבים, מביא למצב בו תכנון מוקדם של שרשרת האספקה נעשה מחויב, לקוחות דורשים את רמת השירות הגבוהה ביותר ובמחיר הנמוך ביותר.

תהליכי האחסון והליקוט הינם חלק מרכזי בשרשרת האספקה, מיצוי תהליכים אלו כמו כל שרשרת האספקה - דורש תכנון מוקדם.

ארגונים שואפים לספק את המוצרים והשירותים שלהם בצורה מהירה, זולה וטובה יותר, ועל ידי כך ליצור יתרון תחרותי, בכלל, הרגלי הצריכה ותהליכי הגלובליזציה אינם מותירים מקום לארגונים איטיים ו/או לא יעילים.

ליקוט הזמנות יעיל מהיר ומחושב הוא תוצר של תכנון מוקדם.
החל מתכנון המחסן, תכנון האחסנה, תכנון נתיב הליקוט, מיקום הפריטים בנתיב הליקוט ועד לשימוש בציוד המתאים למשימה, הכל מוכוון ומחושב בכדי לייעל ולמצות את יכולת הארגון לבצע משימותיו ועל ידי כך לייצר יתרון מול מתחריו, כמו כן בכדי לעמוד בסטנדרטים המתפתחים בתחום.

על מנת שנוכל לתכנן תהליכים אלו וליישמם בצורה מיטבית, על המתכנן לאסוף את כל הנתונים הקשורים לצריכה, לתנועות הפריט, לכמויות, לנפח, לאופי הפריטים, ליכולות, לציוד ולמשאבים שברשותו, כמו כן – לקחת בחשבון את היסטוריית הביקושים ואת יעדי המכירות בתוכנית העבודה או השיווק של הארגון.

ארגונים רבים מתייחסים ליכולת התפעול שלהם מול המצב הקיים (אמצעים, כוח אדם, מקום ויכולת ספיגה בזמן נתון), קורה ואותם ארגונים קובעים לעצמם יעדי מכירות שאפתניים ובדרך כלל זונחים את הצורך להיערך תפעולית למימוש היעדים.

במקרים אלו, במידה ויתממשו היעדים, ימתחו אברי התפעול של הארגון לעיתים עד לפקיעתם.

box


להלן הצעדים העיקריים לתכנון,
מטעמי עריכה חולקה כתבה זו לשלושה חלקים :

פרק ראשון :
1.    איסוף נתונים.
2.    תכנון האחסנה.
        •    מאפיינים לתכנון מהירות/זמינות האיתור.
        •    מאפיינים לתכנון פריטים בנתיב הליקוט.

פרק שני :
3.    תכנון נתיב הליקוט
        •    מאפיינים לתכנון נתיב הליקוט.
        •    מאפיינים לתכנון נקודת סיום הליקוט.

פרק שלישי :

4.    תכנון אסטרטגיות ליקוט.
5.    עיכובים אפשריים.
6.    משוב – היזון חוזר ובצוע פעולות מתקנות.

 Company Address:

3 Harimon st.
Even Yeuda
Tel: 972-39042622
Fax: 972-39042566
Email: yuval@bendor.co.il

Bendor Quality Bags Ltd.